עורכת הדין מיכל סיני
עורכת הדין מיכל סיני
פנייה לייעוץ אישיפרטי יצירת קשר:

דוד בן גוריון 1,

בני ברק, 5231347

טלפון: 077-9974772

מידע חשוב נוסף

מכשיר הינשוף

הינשוף – לא עוד ציפור לילה מפחידה, כי אם מכשיר לבדיקת שכרות בגופם של נהגים באמצעות נשיפת אוויר. כיום, יכול שוטר לדרוש מכל אדם לעצור ולהיבדק במכשיר הינשוף בתואנה של נהיגה בשכרות. מי שיסרב ייחשב בו במקום כמי שנהג בשכרות ורישיונו ייפסל בו במקום.

מכשיר הינשוף

על נהיגה בשכרות ומכשיר הינשוף

מכשיר הינשוף או בשמו הלועזי DRAGER ALCOTEST 7110 הוא המכשיר הכמעט יחיד בו משתמשת המשטרה לשם קביעת נהיגה בשכרות בישראל.

בתי המשפט בישראל מרשיעים נהגים באשמת נהיגה בשכרות על סמך תוצאותיו של מכשיר הינשוף. עד לשינוי פקודת התעבורה בסוף שנת 2005, בתי המשפט הסתמכו על התרשמותם של שוטרי התנועה אשר זיהו בהתנהגותם של נהגים מאפיינים המעידים על שכרות ועצרו אותם בעת נהיגה. למשטרה היתה רשימת של מאפיינים היכולים להעיד כי אדם הוא שיכור כגון:

א. הליכה בקו ישר.

ב. נגיעה באף תוך עצימת העיניים.

ג. התנהגות כללית.

ד. ריח.

ה. צורת דיבור.

פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

לאחר תיקון הפקודה הפכה רשימת המאפיינים לפחות רלוונטית בשל כניסתו של מכשיר הינשוף לשימוש המשטרה – מכשיר אשר בודק בו ברגע את רמת השכרות של אדם ומשווה אותה לרמת שכרות אשר נקבעה כתקינה בחוק.

לתוך מכשיר הנשיפה – הינשוף, נושף הנהג אשר שוטר ביקש ממנו לעשות כן, והמכשיר יציג את ריכוז האלכוהול באוויר הנשוף. המכשיר מוגדר כך שהוא מבצע התאמה בין תוצאות ריכוז האלכוהול באוויר הנשוף אל מול רמת אלכוהול מסוימת שנקבעה בו- זוהי כמות האלכוהול המותרת.

תוצאות הנהיגה בשכרות

נהג שתפס כשהוא נוהג בשכרות ייחשב כבר באותו הרגע למי שהוכחה אשמתו, קרי, רישיון הנהיגה שלו ייפסל בו במקום לתקופה של 30 יום (או לחילופין במקרה של תאונת דרכים לתקופה של 60 או 90 יום).

נהג אשר התבקש על יד שוטר לבצע בדיקת שכרות וסרב, רואים בו כמי שמודה כי נהג בשכרות והוא צפוי לעונשים הקבועים בחוק (ס’ 39 לפקודת התעבורה). החוק קובע הוראה חריגה כך ששוטר יכול לבקש מכל אדם לעבור את בדיקת הנשיפה גם ללא כל סיבה או חשד סביר.

אדם שנמצא נוהג בשכרות ורישיונו נשלל, תגיש נגדו המדינה כתב אישום בגין נהיגה בשכרות ועניינו יגיע לדיון בבית המשפט. החוק קובע על נהיגה בשכרות עונש של פסילת רישיון הנהיגה לתקופה שלא תפחת משנתיים, עונש כבד לכל הדעות אשר מטרתו העיקרית היא להביא לירידה בתאונות הדרכים תוך הרתעת הנהגים ששותים ולוקחים את ההגה לידיהם.

הינשוף – קביל או לא קביל?

לאורך השנים הועלו טענות כאלו ואחרות לעניין קבילותו של מכשיר הינשוף בבתי המשפט. קביעה גורפת כי המכשיר אינו קביל תביא למצב בו אנשים חפים מפשע הורשעו בכך שנהגו כשהם שיכורים. על כן ישנן שאלות רבות לעניין מהימנות תוצאות המכשיר.

ביום 7.5.09 אישר בית המשפט המחוזי בירושלים (כב’ הש’ רביד בב”ש 8091\09) את פסק דינו של בית משפט השלום בירושלים (כב’ הש’ טננבאום בב”ש 637\08) – החלטה לפיה יש להעביר את מכשיר הינשוף לבדיקת מומחה וזאת כדי לקבוע את קבילותו.

בית המשפט קובע בפסק הדין כי ישנו אינטרס ציבורי משותף של המשטרה ושל בתי המשפט לוודא כי המכשיר לפיו נקבעת ההחלטה כי אדם נהג בהיותו שיכור, חייב להיות תקין במלוא האחוזים שכן לא ייתכן שבני אדם יורשעו על סמך מכשיר שאינו אמין וייענשו על כך.

*אין בתוכן של אתר נהיגה בשכרות משום חוות דעת משפטית או תחליף לייעוץ משפטי; המסתמך על התוכן עושה זאת באחריותו האישית.

לייעוץ והכוונה חייג: 077-9974772
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף