נהיגה בשכרות
נהיגה בשכרות
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת”א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 077-8041969

  info@lowforums.co.il

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מידע חשוב נוסף

  נהיגה בשכרות עונש וזיכוי אפשרי!

  לצערנו הקטל בדרכים הביא גם המחוקק לפעול באמצעים דרסטיים. כאשר אחד מהם, הוא הגברת רף הענישה בעבירות שכרות.

  נהיגה בשכרות עונש וזיכוי אפשרי!

  אדם הנוהג בשכרות מסכן לא רק את עצמו אלא את סביבתו, הוא לא כשיר לנהוג בסיטואציה כזו, ולכן, גם הענישה בהתאם. עם זאת, לכל כלל יש חריג, וגם בעבירות השכרות, ישנם מקרים רבים מאוד בהם רמת הענישה לא וודאית ולא סדורה כלל. כפי שנפרט להלן.

  נהיגה בשכרות עונש צפוי

  פקודת התעבורה, התשכ"א- 1961 (להלן: "פקודת התעבורה") קובעת בסעיף 62(3) קנס גבוה מאוד על נהיגה בשכרות. בנוסף, קובע סעיף 64ב כי שכרות סיטואציה שבה אדם נוהג ובגופו מינון אלכוהול הגבוה מהמותר. המינון כיום עומד על שיעור של 240 מיקרוגרם, מינון ששווה לערך לכוס של שליש בירה.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   לא זו בלבד, קובעת פקודת התעבורה בסעיף 64ג כי אדם שמסרב לערוך בדיקת שכרות (בין אם בדיקת נשיפה או בדיקת דם), דינו כאדם שנתפס נוהג בשכרות, על כל ההשלכות הקיימות.

   אך עבירת השכרות לא מסתיימת בקנס כספי, אלא שסעיף 39א לפקודת התעבורה קובע כי מי שהורשע בנהיגה בשכרות, דינו פסילת מינימום של רישיון הנהיגה למשך שנתיים. בנוסף, אם אותו אדם הורשע בשנה שלפני בעבירת של נהיגה בשכרות, עונש פסילת המינימום יעמוד על 4 שנים לפחות.

   לא זו בלבד, שנהיגה בשכרות לא תסתיים בהכרח בעונש של פסילת מינימום, אלא שהרשעה בנהיגה בשכרות עשויה להסתיים בנקל בעונש מאסר מאחורי סורג ובריח.

   ניהול תיק שכרות כרוך במיומנות וידע רב, יש להתכונן היטב ולהיות מוכן הן לניהול ההליך לגופו, ובפרט בעת הטיעונים לעונש. שהרי חוק לחוד ומציאות לחוד, וגם מעונש פסילת המינימום, יכול בית המשפט לסטות לעיתים.

   מי שהורשע בנהיגה בשכרות, דינו פסילת מינימום של רישיון הנהיגה למשך שנתיים

   נהיגה בשכרות – 4 סיבות להפחתה בעונש

   כאמור, בית המשפט רשאי לסטות מעונש פסילת המינימום הקבוע בפקודת התעבורה מחד, ומאידך לא תמיד עבירה של נהיגה בשכרות חייבת להסתיים במאסר. אך שיקולי בית המשפט משתנים ממקרה למקרה, ותלויים בנסיבות רבות, לדוגמא:

   (1) ייצוג משפטי – הייצוג המשפטי הוא אולי ההבדל בין עונש פסילה של שנתיים ומעלה, לבין עונש מקל יותר. אין תחליף לעורך דין מיומן המכיר את דרך החשיבה של השופט הספציפי, וכזה שמעורה בפסיקה חדשנית.

   (2) נסיבות אישיות – לעיתים בית המשפט עשוי להתחשב בנהג ללא עבר תעבורתי מכביד, ובמקרים שבהם מדובר בנהג שהרכב משמש אותו לפרנסתו.

   (3) תרומה לקהילה – לעיתים שופטים עשויים להקל בעונש פסילת המינימום כאשר מדובר בנאשם שחרג באופן רגעי, וכאשר מדובר בנאשם שביום יום תורם רבות לקהילה.

   (4) מינון אלכוהולי נמוך – לעיתים, כאשר קיים שילוב של נסיבות אישיות, ומנגד נאשם שנתפס נוהג בשכרות אך נתפס עם מינון נמוך יחסית של אלכוהול, עשוי בית המשפט להתחשב במצבו וכן לסטות מעונש פסילת המינימום.

   יוער כי הדוגמאות המוצגת הן אינן רשימה סגורה, ולבסוף כאמור, אין תחליף לעורך דין מיומן שיידע לנווט את עניינכם בתוך הסבך המורכב המאפיין תיקי שכרות.

   נהיגה בשכרות – 3 דוגמאות לענישה 

   בפרשה שנדונה בבית המשפט לתעבורה בפתח תקווה (פ"ל 3441-06-12), הורשע אדם בנהיגה בשכרות, בגופו נמצאו 950 מיקרוגרם של אלכוהול (כמות גדולה מאוד). אותו נאשם נעדר עבר תעבורתי. עם זאת, הוא נדון לשלושה חודשי מאסר בעבודות שירות, וכן, שלושים חודשי פסילת רישיון נהיגה.

   בפרשה אחרת שנדונה בבית המשפט לתעבורה בירושלים (תת"ע 13- 10- 7974), הורשעה נאשמת סטודנטית לקרימינולוגיה בעבירה של נהיגה בשכרות. בגופה נמצאו 395 מיקרוגרם אלכוהול. אותה נאשמת הורשעה בעבר בעבירה של נהיגה בשכרות. כך שעונשה הועמד על 36 חודשי פסילה, וקנס של 3000 ₪. כלומר, בית המשפט סטה במעט מפסילת המינימום הקבועה למי שעבר כבר עבירה קודמת כאמור.

   במקרה שבו הורשע אדם בן 50 בעבירה של נהיגה בשכרות (תת"ע 10- 03 – 7805), קבע בית המשפט כי יש להטיל עליו עונש מינימום של שנתיים, אך שנה ממנה תהיה על תנאי. כלומר, הפסילה בפועל תהיה רק בת שנה אחת. בנסיבות הללו בית המשפט התחשב במצבו האישי, ובעובדה שמדובר באדם נורמאטיבי.

   אם ככה, מה העונש הצפוי למי שנהג בשכרות?

   נראה כי המסקנה הברורה היא כי אין אמת מוחלטת ותוצאה צפויה ברורה ברמת הענישה בעבירת הנהיגה בשכרות. אדם עשוי להיכנס לאולם בית משפט אחד ולצאת כאשר ידו בראשו, אך אדם אחר עשוי להיכנס לאולם אחר, ולצאת "בשלום" עם עונש קל יחסית. אין אחידות ואין אמת מידה ברורה, למרות שפקודת התעבורה מטילה לכאורה עונש חמור על נהיגה תחת השפעת אלכוהול.

   לכן, מומלץ ורצוי לא לנהוג תחת השפעת אלכוהול, כדי שלא תסכנו את עצמכם, ואת הסביבה.

   על מי יכול להיות מוטל עונש בגין נהיגה בשכרות?

   לא רק על אדם שבדיקת השכרות גילתה שהוא נהג בשכרות (קרי, שהוא נהג כשבגופו יותר מ-240 מיקרוגרם ביחס לליטר אוויר), יכול להיות מוטל עונש בגין נהיגה בשכרות. עונש שכזה יכול להיות מוטל גם על נהג או ממונה על רכב שמסרב לבצע בדיקת שכרות, וכן על נהג שמסכים לבצע בדיקת שכרות אך בכוונה נושף באופן חלש למכשיר הינשוף כדי להכשיל את הבדיקה.

   מה יכולים להיות העונשים בגין עבירה של נהיגה בשכרות?

   קיימים מספר עונשים שניתן להטיל בגין עבירה של נהיגה בשכרות. ראשית, שוטר שדרגתו פקח או בכירה יותר, רשאי לפסול במיידי את רישיון הנהיגה של מי שנהג בשכרות למשך 30 ימים. על אותו נהג יכול להיות מוטל גם קנס כספי, ואם בסופו של דבר הוא מורשע בנהיגה בשכרות, יכול בית המשפט לפסול את רישיונו למשך שנתיים לפחות.

   אם לא מדובר בפעם הראשונה שהנהג מורשע בנהיגה בשכרות באותה השנה, צפוי בית המשפט לפסול את רישיון הנהיגה שלו למשך 4 שנים לפחות. בנוסף, ייתכן מאסר בפועל בגין עבירה של נהיגה בשכרות, אם לא מדובר בפעם הראשונה שבה הנהג נתפס נוהג בשכרות, ואם כמות האלכוהול שבגופו גבוהה פי 2.5 לפחות מהמותר.

   לפי מה קובע בית המשפט את העונש בכל מקרה של נהיגה בשכרות?

   אם מדובר בפעם הראשונה שאדם נתפס נוהג בשכרות ובחייו היומיומיים הוא תורם רבות לקהילה, או אם רכבו של הנהג משמש אותו לפרנסתו ואין לו היסטוריה תעבורתית "בעייתית", ובנוסף לכל אחת מנסיבות אלה, כמות האלכוהול שהייתה בגוף הנהג הייתה נמוכה יחסית, בית המשפט צפוי להתחשב באותן נסיבות ולסטות מעונש המינימום שקבוע בפקודת התעבורה.

   *אין בתוכן של פורטל Lowforums משום חוות דעת משפטית או תחליף לייעוץ משפטי; המסתמך על התוכן עושה זאת באחריותו האישית.

   * יש לכם הצעות לעדכון/תיקון התוכן? אנא כתבו לנו כאן

   נהיגה בשכרות עונש - שאלות נפוצות

   הייתכן מאסר כעונש בגין נהיגה בשכרות?

   התשובה לכך חיובית: כאשר אדם נתפס נוהג תחת השפעת משקאות משכרים בפעם השנייה או יותר, המדינה תבקש לגזור על הנאשם מאסר בפועל. בעבירת נהיגה בשכרות, כשמצויה כמות של פי 2.5 מהמותר – המדינה תתעקש לגזור על הנאשם מאסר בפועל.

   מהם העונשים הנוספים שיכולים להיות מוטלים על אדם בגין נהיגה בשכרות?

   ניתן להטיל קנס כספי בגין נהיגה בשכרות, וכן לפי פקודת התעבורה, דינו של מי שהורשע בנהיגה בשכרות הוא פסילת רישיון הנהיגה שלו למשך שנתיים לכל הפחות. אם אדם כבר הורשע בנהיגה בשכרות בשנה האחרונה, רישיון הנהיגה שלו צפוי להיפסל למשך 4 שנים לכל הפחות.

   מהם השיקולים שבעזרתם נקבע העונש על נהיגה בשכרות?

   בנוסף לקבוע בחוק, צריך בית המשפט להתייחס למספר שיקולים כדי לקבוע את העונש על נהיגה בשכרות בכל מקרה ומקרה. לעתים, הנסיבות יכולות להיאלץ את בית המשפט לסטות מעונש פסילת המינימום שקובעת פקודת התעבורה. השיקולים הם נסיבות אישיות (לדוגמא, אם הרכב משמש את הנהג לפרנסתו ואין לנהג עבר תעבורתי "בעייתי"), אם מדובר במקרה חד פעמי והנהג, ביומיום, תורם רבות לקהילה. בית המשפט צפוי להתחשב בנסיבות אלו במיוחד אם בנוסף אליהן, מינון האלכוהול שהנהג נתפס עמו הוא נמוך יחסית.

   האם נהג שמסרב לבדיקת שכרות צפוי לעונש?

   כן. נהג המסרב לבצע בדיקת שכרות, נחשב למי שנהג בשכרות ולכן הוא צפוי לעונש. זאת, בהנחה והשוטר שעצר את הנהג, וביקש ממנו לבצע בדיקת שכרות, הסביר לו מהי מטרת בדיקת השכרות, ומה צפויות להיות ההשלכות המשפטיות אם יסרב לבצע את הבדיקה.

   לייעוץ והכוונה חייג: 077-8041969
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף
    הצעה לשינוי/תיקון תוכן באתר

    מצאתם טעות, שגיאה, אי דיוקים בתוכן?

    חסר לכם מידע נוסף שנכון לדעתכם להוסיף?

     קבלו מראש את תודתנו והערכתנו הכנה!