עורך דין נהיגה בשכרות
עורך דין נהיגה בשכרות
פנייה לייעוץ אישיפרטי יצירת קשר:

רחוב יגיע כפים 2,
בית פיילוט, קומה ב’
ת”א 6777886

טלפון: 077-9974772

מידע חשוב נוסף

עונש מינימום לנהגים שיכורים

בשנים האחרונות ישנה מגמה מבורכת להחמרה בענישה בעבירות תנועה. מגמה זו התפתחה לאור הקטל הנוראי בדרכים אשר גורם לפציעתם ולמותם של אנשים רבים בישראל, מדי יום. מגמת ההחמרה פרשה ראשית את כנפיה על עבירת נהיגה בשכרות. אין ספק שזוהי אחת עבירות החמורות ביותר, אם לא החמורה ביותר וכל המבצע אותה הוא פושע המסכן את חיי כולנו. עם זאת, ניתן לטעון כי השינוי החקיקתי האחרון אשר הציב רף ענישה מינימאלי הלך צעד אחד רחוק מדי.

עונש מינימום לנהגים שיכורים

נהיגה בשכרות: עונש מינימאלי לא נורמאלי?!

במסגרת הכרזת המלחמה על פושעי הדרכים, קבע המחוקק כי בעבירה של נהיגה בשכרות, על בית המשפט לגזור על הנאשם פסילת רישיון של מינימום שנתיים. המחוקק הותיר לבית המשפט שיקול דעת מסוים וקבע כי בית המשפט רשאי:

1. בנסיבות מיוחדות שיירשמו – להורות על פסילת רישיון לתקופה קצרה מהמינימום.

2. הנסיבות יפורטו בפסק הדיןהחוק גם דורש כי בית המשפט יפרט את הנסיבות המיוחדות שהובילו אותו לגזירת תקופת פסילה קצרה יותר.

אין ספק כי בשל חומרת העבירה וההשלכות הנוראיות המתלוות לה, ראוי כי עונשם של הנוהגים בשכרות יהיה כבד וייתכן כי מוצדק גם לפסול את רישיונם אולם האם לדעתכם הקביעה הגורפת של המחוקק המצווה על בתי המשפט לגזור עונש פסילת המינימום היא קביעה ראויה או שמא מדובר בעונש מינימאלי לא נורמאלי?

פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

שיקול דעת לבית המשפט – האם באמת?

ראשית נאמר כי קביעתו של המחוקק לפסילת רישיון מינימאלית של שנתיים לוקה בחוסר מידתיות מעצם טיבה. ראוי היה למחוקק לכלול בתוך קביעתו מרחב תמרון שיאפשר לבית המשפט להבחין בין סוגים שונים של נהגים. זאת במיוחד לאור הרף המינימאלי של אלכוהול אשר הופך רבים מאוד לנוהגים בשכרות שלא בצדק ואין המקרה של נהג אחד דומה בהכרח למשנהו. אמת היא שהמחוקק הותיר לבית המשפט מקום לשיקול דעת אך המדובר בשיקול דעת מצומצם מאוד לאור השימוש במונח “בנסיבות מיוחדות”. כמובן שנקיטה בלשון שכזו איננה מאפשרת לבית המשפט לעשות הבחנה יומיומית בין נהגים שונים אלא במקרים חריגים ונדירים בלבד, קרי “נסיבות מיוחדות“, להקל בעונשו של הנאשם. האם לא היה נכון יותר להותיר לבית המשפט יותר גמישות ולאפשר לו להחמיר בעונשו של עבריין תנועה וותיק ומאידך לגזור עונש קל יותר על נהג טוב עם עבר נקי אשר שגה בתום לב.

עמדתם של בתי המשפט

בתי המשפט, כמו כולנו, שותפים לקריאה הזועמת להפסקת הקטל בדרכים ועבריינות התנועה. במקרה של עבירת הנהיגה בשכרות, בוחרים בתי המשפט שלא לנצל, ברובם המכריע של המקרים, את שיקול הדעת שנתן להם המחוקק, קטן ככל שיהיה. התנהגות זו מובנת היות ולא ניתן לעשות הבחנה ראויה בין סוגי מקרים במסגרת שיקול דעת מצומצם כל כך.

לאור קיומם של מקרים חמורים יותר וחמורים פחות של נהיגה בשכרות, אילו היה ניתן לבית המשפט מרחב תמרון גמיש יותר בחוק ייתכן מאוד שהיה מבצע בדרך קבע הבחנה בין המקרים השונים, מחמיר עם פלוני, עבריין התנועה הוותיק ומקל עם אלמוני, אדם טוב עם עבר נקי שנקלע לסיטואציה חד פעמית ופחות חמורה בנסיבותיה.

*אין בתוכן של אתר נהיגה בשכרות משום חוות דעת משפטית או תחליף לייעוץ משפטי; המסתמך על התוכן עושה זאת באחריותו האישית.

לייעוץ והכוונה חייג: 077-9974772
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף