עורך דין נהיגה בשכרות
עורך דין נהיגה בשכרות
פנייה לייעוץ אישי עם עו"ד מיכל סיניתפקידיו של נוטריון בישראל

חתימתו של נוטריון על גבי מסמך, מעניקה למסמך כוח ראייתי רב, שכן לא יידרש למגיש המסמך, להציג בפני בית המשפט, כל ראייה נוספת לדבריו או מעשיו, הנוגעים למסמך. נוטריון נותן את אישורו, למסמכים שונים, כאשר סמכויותיו מפורטות בסעיף 7 לחוק הנוטריונים.

תפקידיו של נוטריון בישראל

בין סמכויותיו של נוטריון: אימות חתימה, עריכה ואימות של יפוי כוח, אימות הסכם ממון, אישור נכונות תרגום ועוד. במסגרת מילוי תפקידו, חייב נוטריון לשמור על כללי העבודה, כפי שמופיעים בתקנות הנוטריונים ולעבוד על פי כללי האתיקה שבחוק.

הנוטריון גובה את שכרו בהתאם לרשימת התעריפים, המתעדכנת מעת לעת. הרשימה כוללת תעריף לכל שירות נוטריוני ועל הנוטריון להקפיד, לגבות שכר אך ורק בהתאם לתעריף שנקבע. השכר האחיד, נועד לאפשר לכל אדם, ללא קשר לרמת הכנסתו, לקבל שירותים נוטריונים ולכן, ישנה חשיבות רבה לכך כי הנוטריונים יגבו את השכר, על פי הקבוע ברשימת התעריפים.

סמכויות נוטריון

תפקידו של הנוטריון הוא לתת את השירותים השונים, המפורטים בחוק הנוטריונים, בסעיף 7. ישנה רשימה סגורה של 11 סמכויות, אליהן מצטרפות שתי סמכויות נוספות: האחת מופיעה בסעיף 20 לחוק, היא הסמכות לערוך ולאמת יפוי כוח והשנייה מופיעה בסעיף 22 לחוק הירושה, היא הסמכות לאמת צוואה כרשות.

נוטריון מחויב לגבות שכר מן הפונה, על פי רשימת התעריפים. אין המדובר בתעריף מומלץ, אלא בחובה. שכר הנוטריונים הוא אחיד ולכל שירות נוטריוני, נקבע תעריף מסוים, אותו צריך לגבות הנוטריון. לדוגמא: נוטריון נתבקש לאמת חתימה על מסמך, יגבה מן הפונה 160 ₪, במידה ומדובר בחותם אחד. עבור אימות חתימה של חותם נוסף על גבי אותו מסמך, יגבה הנוטריון תוספת של 64 ₪ לכל חותם.

נהלי עבודה של נוטריון

משרד נוטריון אינו מחויב לתת לציבור, את כלל השירותים, אך בכל שירות נוטריוני, מחויב הנוטריון לעבוד על פי הנהלים וההנחיות שבתקנות הנוטריונים. אחד מן הנהלים החשובים ביותר הוא חובתו של נוטריון, לברר את זהותו של המתייצב בפניו. אם הנוטריון אינו מכיר את הפונה באופן אישי, עליו לבקש כי יציג בפניו תעודה ציבורית כלשהי, עם שם ותמונה, באמצעותה יוכל הנוטריון לזהות את הפונה.

נוהל נוסף בעל חשיבות רבה, הוא בירור הכשרות המשפטית ורצונו החופשי של הפונה. משהוצגה בפני נוטריון, תעודה מזהה, יוכל לדעת מהו גילו של המבקש ולוודא כי הוא כשיר לביצוע הפעולה מבחינת גילו. אם ביצוע הפעולה, דורש אישור מגורם כלשהו, על הנוטריון לקבל אישור זה ואינו יכול לאשר את הפעולה, אם לא יוצג בפניו האישור הנדרש.

נוסף על ההנחיות והכללים לביצוע העבודה הנוטריונית, ישנם גם כללי האתיקה המקצועית, להם כפוף נוטריון בעבודתו. עליו לשמור על כבוד המקצוע, לטפל במסירות ובנאמנות בפונים אליו, לשמור בסודיות את המידע שמגיע אליו במסגרת עבודתו וכיו"ב.

כיצד מקבלים נוטריונים את רישיונם?

המחלקה לרישוי נוטריונים, היא האחראית בארץ, על מתן רישיון נוטריון. עורך דין המעוניין לקבל רישיון נוטריון, יפנה למחלקה, באמצעות בקשה בכתב, כאשר רק העומדים בתנאי הכשירות שבחוק הנוטריונים, יוכלו לקבל רישיון.

תנאי הכשירות אינם מחמירים ומטרתם להציב אמות מידה מקצועיות ומוסריות ואלו הם הקריטריונים המרכזיים:

1. עיסוק בעריכת דין כעשר שנים: עורך הדין חייב להיות בעל וותק של עשר שנים לפחות בעריכת דין ועליו יהיה לפרט בבקשה את הניסיון התעסוקתי.

2. העדר הרשעה פלילית שיש עמה קלון: שמירה על טהרת המקצוע, יצרה את הדרישה הזו, על פיה עורך הדין המבקש, לא הורשע בעבירה פלילית שיש עמה קלון.

3. עורך הדין לא הוצא/הושעה מן הלשכה: עמד עורך דין לדין משמעתי ועונשו היה הוצאה מן הלשכה או השעיה, לא יוכל לקבל רישיון נוטריון.

הנוטריון נותן לציבור שירותים נוטריונים שונים, כאשר עליו לגבות שכר עבור כל שירות נוטריוני, על פי הקבוע ברשימת התעריפים. בעת מילוי תפקידו, יקפיד נוטריון למלא אחר ההנחיות שבחוק ובתקנות ולעבוד על פי כללי האתיקה המקצועית.

אין באמור לעיל ובאתר נהיגה בשכרות משום המלצה, חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי או תחליף לכך; כמו כן התוכן באתר נהיגה בשכרות לא מתיימר להיות מדויק ו/או מקיף ו/או עדכני, ויש לקחת בחשבון שמידע משפטי מטבעו מתיישן. כל המסתמך על המידע באתר נהיגה בשכרות עושה זאת באחריותו המלאה ועל דעת עצמו בלבד!

לייעוץ והכוונה חייג: 077-9974772
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף